مقاله برآورد پارامترهای دوزیمتری پلاک های چشمی ۱۰۶Ru/106Rh در براکی تراپی تومورهای ملانومای کوچک Uvea با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهای دوزیمتری پلاک های چشمی ۱۰۶Ru/106Rh در براکی تراپی تومورهای ملانومای کوچک Uvea با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براکی تراپی تومورهای چشمی
مقاله پلاک های Ru-106
مقاله دوزیمتری پلاک های چشمی
مقاله کد MCNP-4C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: آقامیری سیدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جابری رامین
جناب آقای / سرکار خانم: مجردکاهانی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اپلیکاتورهای مقعر چشمی با منبع بتازای روتنیوم- ۱۰۶ در براکی تراپی تومورهای درون چشمی دارای استفاده بسیار وسیعی هستند و همین امر باعث شده است تا نیاز به دانستن توزیع دوز دقیق ناشی از تابش بتای این پلاک ها به تومور و بافت های سالم مجاور آن بیش تر حس شود. هدف این پژوهش محاسبه سه بعدی توزیع دوز سه پلاک CCA، CCB و CGD در یک مدل چشم انسان با استفاده از کد MCNP-4C، جهت درمان ملانوم Uvea با ضخامت ۵ میلی متر از سطح صلبیه چشم است.
مواد و روش ها: در این راستا قسمت های مختلف چشم اعم از صلبیه، مشیمیه، شبکیه، قرنیه و غیره و هم چنین پلاک های ۱۰۶Ru با مشخصات واقعیشان در کد، شبیه سازی گردید و میزان آهنگ دوز برای سه پلاک در بافت تومور و هم چنین بافت های حساس چشم مورد مطالعه قرار گرفته شد.
یافته ها: براساس نتایج به دست آمده و هم چنین اصل ALARA در براکی تراپی که هدف آن رساندن دوز ماکزیمم به بافت توموری و دوز مینیمم به بافت های سالم اطراف تومور است، آگاهی کامل از شکل و سایز تومور، قبل از استفاده از این پلاک ها برای درمان، الزامی بوده و در جهت کمینه سازی دوز ناخواسته بافت های سالم مجاور، استفاده از پلاک CCA در درمان تومورهای کوچک، تا عمق ۵ میلی متر توصیه می گردد.
استنتاج: پلاک CCA با کم ترین میزان جذب دوز در بافت های سالم اطراف تومور مانند لنز و صلبیه چشم به ازای دوز یکسان تومور، دارای نتایج بهتر درمانی نسبت به دیگر پلاک های مورد مطالعه بوده و در نتیجه برای درمان تومورهای کوچک، استفاده از این نوع پلاک توصیه می شود.