سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت حاتمی – موسسه آموزش عالی سراج تبریز
سجاد نجفی روادانق – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
رحیم عجبی فرشباف – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)
علی دقیق – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

چکیده:

برآورد بار یکی از اساسی ترین مطالعات مورد نیاز برای سایر پروژه ها همانند پروژه تهیه طرح جامع و توسعه شبکه می باشد. نتایج حاصل از این مطالعات، به عنوان اطلاعات اولیه در طراحی و پیش بینی بار و وضعیت شبکه آینده مورد نیاز می باشد. بنابراین دقت نتایج حاصل از محاسبات برآورد بار تاثیر مستقیمی در طراحی های آینده از دیدگاه مدیریت و پیش بینی بار دارد. این امر اهمیت این مطالعات و نقش آن در طراحی توسعه شبکه را نشان می دهد. در این مقاله به جزئیات فرایند برآورد بار و نتایج حاصل از آن در پیش بینی بار در یکی از بزرگترین پروژه های مطالعات شبکه فوق توزیع کشور که در مرحله اول آن بر روی شبکه تبریز انجام گردید، پرداخته می شود.