مقاله برآورد و پیش بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۲۵۹ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: برآورد و پیش بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
مقاله رگرسیون های ظاهرا نامرتبط
مقاله کشش
مقاله پیش بینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS)  با استفاده از روش رگرسیون های ظاهرا نامرتبط (SUR)، در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۳ با داده های سری زمانی ماهیانه با ۶۰ داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین با معیار کلاس بندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به عنوان جانشین در کنار خودروی پراید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت خودروی پراید منفی و به ترتیب ۲٫۵۹- و ۲٫۴۶- است. کشش درآمدی بلندمدت و کوتاه مدت خودروی پراید مثبت و به ترتیب ۴٫۰۶ و ۴٫۳۲ است. نتایج کشش های متقاطع نشان می دهد، خودروی پراید با خودروهای کلاس ۱۶۰۰ و خدمات حمل و نقل عمومی رابطه جانشینی و با بنزین و سایر کالاها و خدمات رابطه مکملی دارد. پیش بینی انجام شده در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۹ نشان می دهد سهم بودجه خودروی پراید در بودجه کل خانوارها روندی کاهشی داشته و تقاضا برای این خودرو به مرز اشباع نزدیک شده است.