سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران
محسن گلشاد فصیح – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
احد بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن هژبر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برآورد نیاز آبی از مهم ترین مراحل طراحی یک سیستم آبیاری می باشد. لذا برآورد دقیق این پارامتر از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که اگر نیاز آبی گیاه به اشتباه کمتر از مقدار واقعی برآورد گردد ممکن است باعث وارد شدن تنش زیاد به گیاه و در نتیجه کاهش میزان محصول گردد و اگر بیشتر از میزان لازم برآورد گردد علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست ممکن است از لحاظ زهکشی نیز مشکلاتی بوجود آورد. در اینجا به بررسی ومقایسه محاسبه تبخیر و تعرق ET از طریق سه نرم افزار کراپ وات ۱، رف ای تی ۲ و اگ وات ۳ پرداخته می شود که در سالهای اخیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا از داده های هواشناسی و مشخصات جغرافیایی سه منطقه ی ۱- بابلسر، ۲- بیرجند ۳- اسلام آبادغرب که دارای مشخصات اقلیمی متفاوت هستند به عنوان مثالی برای مبنای مقایسه استفاده شده است. از سه نرم افزار در یک منطقه نتایج تقریبا یکسانی بدست آمد اما نتایج حاصل از مقایسه سه نرم افزار برای سه منطقه کمی متفاوت بود. بدین معنا که تطابق نتایج سه نرم افزار در دو منطقه ی دوم و سوم بیشتر از منطقه اول بود. این تفاوت را به تفاوت در شرایط خاص اقلیمی منطقه اول می توان نسبت داد.