مقاله برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت های اقتصادی منطقه ای از طریق روش AFLQ و روش تعدیل شده آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت های اقتصادی منطقه ای از طریق روش AFLQ و روش تعدیل شده آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول داده- ستانده منطقه ای
مقاله شاخص انتشار
مقاله بخش ضعیف
مقاله روش AFLQ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی نژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: عصاری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه ای (استانی) تبدیل می کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه ای می باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش های ضعیف است به طوری که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می دهد به عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای ۱۳ بخش ضعیف است که ۱۰ بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می گردد. نتایج نشان می دهد که روش MFLQ که بخش های ضعیف را تعدیل می نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان ها دارد.