سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پریسا یازدار اردبیلی – هیئت علمی – پژوهشکده حمل و نقل
پیمان پژرمان زاد – کارشناس پژوهشی – پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

یکی از اجزاء مهم هزینه ملی سرمایه گذاری است. با عنایت به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید و اشتغال ، این مقاله با تبیین رفتار سرمایه گذاری و شناسایی عوامل موثر بر آن در بخش حمل و نقل ریلی سعی دارد تا در جهت معرفی مکانیزمهای ایجاد رونق اقتصادی در کشور برخی راهکارهای سیاستی را به سیاستگزاران اقتصادی ارائه نماید. در این مقاله سهی شده است با طراحی یک مدل اقتصاد سنجی رفتار سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی نبیین گردد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که افزایش در ارزش افزوده بخش مربوطه ، درآمدهای نفتی و شاخص ضمنی قیمت بخش حمل و نقل ،‌موجب افزایش در سرمایه گذاری این بخش خواهد شد که در صورت ثبات سایر شرایط ، با افزایش ۱۰۰ درصدی در ارزش افزوده بخش مربوطه ،‌ درآمدهای نفتی و شاخص قیمت بخش حمل و نقل ، سطح سرمایه گذاری به میران ۷۵ ، ۱۷ و ۴ درصد رشد خواخد نمود.