سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی علیزاده – استادیار گروه باغبانی
محمد امین قنبری جهرمی – دانشجوی کارشناسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فنون کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی نسبت به روشهای معمول گیاه افزایی بسیار پرهزینه بوده ونیاز به نیروی کار ماهر و آموزش دیده دارد. طراحی یک واحد کشت بافت گیاهی معمولا متناسب با توان مالی اشخاص یا موسسه ونیز هماهنگ با حجم تولید مورد نظر صورت می گیرد. استفاده از فنون کشت بافت، هم برای پرورش دهنده و هم آزمایشگاه تجاری باید مزایای اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، هزینه های مربوط به راه اندازی و سازماندهی یک واحد کوچک تجاری کشت بافت، درشرایط کشور ایران، از طریق استعلام قیمت ها از شرکت های مربوطه برآورد گردیده است . هزینه کل محاسبه شده برای راه اندازی آزمایشگاه کشت بافت بدون در نظر گرفتن هزینه های مربوط به تهیه ی مکان و ساختمان مورد نظر جهت استقرارآن در مجموع معادل ۳۰۵٫۸۴۵٫۰۰۰ ریال محاسبه گردید.