سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
رضا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه وشا
لیلا پاک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی واحد کرمانشاه

چکیده:

آموزش نقش اساسی در ساختار کشورها ایفا می کند . از نظر هزینه بطور دقیق آموزش طبیعی آموزشی است که سهم بزرگی از بودجه ی سالیانه ی یک کشور را به خود اختصاص می دهد . با این حال ، اغلب سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سیستم آموزش موظف به محاسبه ی هزینه ی معمولی آموزش و فرآیندهایی پیچیده آن می باشند . این مقاله به منظور بررسی پیچیدگی های سیستم آموزش و تعداد زیاد سهامداران در گیر با آن انجام شده است . بنابراین هدف این مقاله ایجاد شرح مختصری از واژه ی آموزش مناسب و بررسی های دقیق از روشهای متنوعی است که در حال حاضر در سراسر جهان به منظور محاسبه ی هزینه آموزش مناسب استفاده می شود، می باشد. جهت انجام این کار ، این مقاله به مقایسه و بررسی روش های متنوعی که برای محاسبه هزینه آموزشی بکار برده می شوند با شیوه ای واقعی به تشخیص و ارزیابی مزیت ها و نقاط ضعف هر روش تلاش می کند و می پردازد.