مقاله برآورد نیاز درجه – روز رشد برای مراحل فنولوژیکی چهار گونه شبدر در تاریخ های مختلف کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: برآورد نیاز درجه – روز رشد برای مراحل فنولوژیکی چهار گونه شبدر در تاریخ های مختلف کاشت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله نیاز حرارتی
مقاله شبدر برسیم
مقاله شبدر قرمز
مقاله شبدر لاکی و عملکرد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: چوکان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد درجه روز رشد برای مراحل مختلف فنولوژی چهار گونه شبدر این تحقیق در سال های ۹۱-۱۳۸۹ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی (۲۴ شهریور، ۷ مهر و ۲۲ مهر) و شش رقم شبدر به عنوان عامل فرعی (شبدر ایرانی دیررس، شبدر ایرانی متوسط رس، شبدر ایرانی زودرس، شبدر برسیم، شبدر قرمز و شبدر لاکی) در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت درجه روز رشد لازم برای تولید علوفه در گونه های شبدر کاهش می یابد به طوری که این کاهش در تاریخ کاشت دوم %۸٫۲ و در تاریخ کاشت سوم %۱۴٫۷ بود. میانگین تجمعی درجه روز رشد نشان داد که در منطقه کرج برای تولید سه چین علوفه ۲۴۳۷ درجه – روز رشد نیاز بود. نتایج نشان داد که بیشترین نیاز حرارتی با ۶۱۲٫۷ درجه – روز رشد مربوط به مرحله سبز شدن تا رشد رویشی و کمترین نیاز با ۸۲٫۱ درجه – روز رشد مربوط به مرحله سبز شدن تا ظهور اولین برگ ساده بود. مقایسه گونه های شبدر نشان داد که گونه شبدر قرمز با ۲۹۹۴٫۹ درجه – روز رشد بیشترین و گونه شبدر لاکی با ۱۱۰۷٫۷ درجه – روز رشد کمترین نیاز حرارتی را برای تولید علوفه دارا بودند.