مقاله برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردآلو
مقاله نیاز سرمایی
مقاله مدت گلدهی
مقاله نیاز گرمایی
مقاله تاریخ گلدهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر، نیاز سرمایی و نیاز گرمایی گل دهی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود به نام های محلی جعفری، قوامی، جهانگیری، خیاری، خیوه ای و رجبعلی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. رقم رجبعلی و تا حدودی رقم جهانگیری در شرایط آزمایشگاهی در ۵۰۰ ساعت دمای چهار درجه سانتی گراد شروع به گلدهی کردند. بقیه ارقام به جز خیاری در ۷۵۰ ساعت گلدهی خود را آغاز کردند. رقم خیاری در ۱۰۰۰ ساعت شروع به گلدهی کرد. با توجه به اختلاف کم تاریخ گلدهی ارقام مورد بررسی، نتایج مزرعه ای نشان دهنده اختلاف کم ارقام از نظر نیاز سرمایی بر حسب مدل های مختلف بود، اما میزان نیاز سرمایی اندازه گیری شده بر اساس مدل های مختلف تفاوت های قابل توجهی داشتند. بر اساس مدل ساعات سرمایی ارقام حدود ۱۴۰۰ ساعت نیاز سرمایی داشتند، درحالی که بر اساس مدل یوتا، کارولینای شمالی و نیاز سرمایی کم این میزان برای ارقام مورد بررسی به ترتیب حدود ۱۰۰۰، ۷۴۰ و ۷۷۰ واحد بود. نیاز سرمایی بر اساس مدل دینامیکی برای همه ارقام ۷۱ قسمت بود. میزان نیاز گرمایی برای ارقام از ۱۸۲۹ درجه ساعت در رقم خیوه ای تا ۳۳۸۷ درجه ساعت در رقم جعفری متفاوت بود. ارقام از لحاظ شروع گلدهی اختلاف چندانی با یکدیگر نداشتند، اما بین طول مدت گلدهی آن ها حدود یک هفته اختلاف وجود داشت. در مکان هایی که نیاز سرمایی به خوبی برآورده می شود، تفاوت ها در زمان شکوفایی ارقام کم است.