سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشته هاشمی – دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عباس سقایی – دانشیار دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهسا قندهاری – استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان

چکیده:

مونیتورینگ یکی از مباحث مهم در صنایع جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه ها به شمار می آید. اگر چه نمودار کنترل یکی از ابزار کنترل کیفیت میباشد، اما این نمودار معمولاّ نمی تواند زمان واقعی تغییر در نمودار را نمایان سازد. در سالهای اخیر پژوهشگران با استفادهاز روشهای متعددی به آشکار سازی زمان دقیق تغییر در فرایند پرداخته اند . یکی از روشها که جوابهای مورد قبولی را ارائه داده است روش خوشه بندی می باشد. الگوریتمk-meansکه از روشهای خوشه بندی می باشد با تخمین بسیار نزدیکی به برآورد این نقطه درنمودار کنترل فرآیندنرمال پرداخته ، اما با وجود محدودیت هایی در الگوریتم K- means وجود دارد با طراحی و اجرای الگوریتم جدیدی با استفاده از منطق جستجوی ممنوعه اشکالات موجود در روشk- meansرا بر طرف نموده و تخمین دقیق تری از نقطه ( زمان ) تغییرارائه شده است