سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین زری بافان – دانشجوی مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی –
بهرام ثفقیان –
سمانه رحیمی –

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در جوامع و مراکز صنعتی و شهری، رواناب ناشی از بارندگی در این مناطق و به تبع آن ایجاد آب گرفتگی در این گونه مراکز و وقوع سیلاب می باشد. در طراحی های مختلف تأسیسات هیدرولیکی، شبکه های جمع آوری آب های سطحی شهری و صنعتی، مسئله تعیین نرخ جریان طراحی، پارامتر اصلی است. به طور کلی میزان بارندگی در مناطق جنوبی ایران کم است، ولی خوزستان با دارا بودن میزان بارندگی حداکثر متوسط سالانه ۲۱۷ میلیمتر از سایر نقاط جنوبی ایران مستثنی است. مسئله اصلی پس از هر بارش ایجاد رواناب در سطح آن منطقه می باشد. این مشکل در مرکز این استان به دلیل تمرکز جمعیت و وجود تجهیزات شهری بیشتر به چشم می خورد. با توجه به احساس نیاز به تأسیسات مناسب جهت جمع آوری رواناب ناشی از بارندگی در شهر اهواز، در این مطالعه با استفاده از رابطه منطقی میزان رواناب سطحی شهر اهواز برحسب مترمکعب بر ثانیه محاسبه و موقعیت مکانی رخ دادن بیشترین رواناب سطحی با استفاده از GIS بدست آمد. نقشه ارائه شده موقعیت مکانی رخ دادن بیشترین رواناب سطحی را در سطح شهر اهواز به ازای بیشترین بارش روزانه در طی ۵۰ سال دوره آماری، نمایش می دهد که از این منظر می تواند جهت اولویت بندی مناطق شهر اهواز برای طراحی تأسیسات جمع آوری رواناب سطحی مورد استفاده قرار گیرد.