مقاله برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحنی فیلیپس
مقاله نایرو
مقاله فیلتر کالمن
مقاله فیلتر هدریک-پرسکات
مقاله فیلتر باند-پس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری صمیمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نظرعلیزاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نایرو، به عنوان هدایت کننده سیاست های پولی در کنترل تورم و بیکاری نقش مهمی دارد. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بیکاری در شرایط تورم ناشتابان در اقتصاد ایران است. برای این منظور از فیلترهای مختلف مانند کالمن، هدریک-پرسکات و باند-پس برای دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۴۸ استفاده شده است. نتایج برآورد با نرخ واقعی بیکاری مقایسه شده است که نشان می دهد فیلتر کالمن، با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی بیشتری دارد. متوسط نایرو برآورد شده با فیلتر کالمن در دوره مورد بررسی، حدود ۱۰٫۸ درصد است. کنترل حجم پول و اعلام درست سیاست ها می تواند شکاف بیکاری (انحراف بیکاری از نایرو) را کاهش دهد و اقتصاد را به شرایطی دور از فشارهای تورمی برساند.