مقاله برآورد نرخ انحلال گنبدهای نمکی در جنوب ایران، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: برآورد نرخ انحلال گنبدهای نمکی در جنوب ایران، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گنبد نمکی
مقاله نرخ انحلال نمک
مقاله راهکار کاهش شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رخنمون بیش از ۱۰۰ گنبد نمکی در جنوب ایران، گنبدهای نمکی از مهمترین منابع بالقوه شوری در این منطقه محسوب می گردند. انحلال نمک این گنبدهای نمکی در اغلب موارد موجب تخریب کیفیت آب های سطحی و آبخوان های مجاور می گردد. گنبد نمکی کنارسیاه با مساحت ۳۷٫۴ کیلومترمربع در ۹۰ کیلومتری جنوب شیراز واقع شده است. این گنبد نمکی توسط آبخوان های متعددی احاطه شده است. همچنین بخشی از شورابه این گنبد نمکی توسط آبراهه های مجاور آن زهکشی شده و به رودخانه فیروز آباد می ریزد.
به منظور محاسبه میزان نمک تخلیه شده از گنبد نمکی کنارسیاه، بده، کل مواد جامد محلول و غلظت یون های اصلی از جمله سدیم و کلر به صورت ماهانه در ۱۷ چشمه، دو گمانه، پنج چاه بهره برداری و هشت ایستگاه آب سطحی در سال آبی ۸۸-۱۳۸۷ اندازه گیری شده است. همچنین در طول یک سیلاب که در تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، اندازه گیری بده و غلظت یون های سدیم و کلر به صورت دو ساعته انجام گرفته است. با استفاده از این داده ها، جرم نمک انحلال یافته از گنبد نمکی کنارسیاه در طول یک سال دوره مطالعه برابر با ۱۴۶۵۳۹ تن شامل ۱۴۳۲۶۹ تن نمک انحلال یافته به صورت جریان پایه و ۳۲۷۰ تن نمک سیلابی محاسبه شده است. همچنین عمق نمک انحلال یافته از این گنبد نمکی معادل با ۱٫۸ میلیمتر در سال محاسبه شده است. این نرخ انحلال سالیانه با مقادیر محاسبه شده توسط محققین مختلف مقایسه شده و دلایل تفاوت نتایج مورد بحث قرار گرفته است. همچنین برای جلوگیری از تاثیر گنبد نمکی کنارسیاه بر رودخانه فیروزآباد و آبخوان های مجاور راهکارهایی شامل حفر گالری افقی و چاه بهره برداری و احداث حوضچه های تبخیر در محل های مناسب ارائه شده است.