سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید مهدوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
حامد مهدوی – کارشناس ارشد خاک و پی
حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برایتخمین عملکرد لرزه ای سازه تحت اثربارهای لرزه ای روش تحلیل دینامیکی افزایشی IDA درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است روش IDA روش جدیدی است که میتواند رابطه بین ظرفیت و نیاز لرزه ای را به خوبی نشان یدهد نتایج این تحقیق به صورت منحنی IDA معرفی میگردد این منحنی ازدو محورIM که نشانگر مقیاس شدت لرزه ای و EDP که نشانگر پاسخ لرزه ای سازه برپایه پارامترهای نیاز مهندسی است تشکیل شده است تحلیل IDA شامل انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی افزایشی است که تحت اثرگروهی از رکوردهای زمین لرزه که تا مقدار IM مشخصی مقیاس گردیده اند انجام میگیردد مقادیر IM به گونه ای انتخاب میشود تابتواند رفتار سازه راازمرحله الاستیک تا فروریزش نهایی نشان دهد همانطور که به نظر می رسد دراین روش درهرمرحله یک تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بایستی برروی سازه انجام شود به همین دلیل این روش ازنظر محاسباتی پرهزینه است این موضوع باعث گردیده تا روشهای تقریبی توسط محققین پیشنهاد گردد.