سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما حمزه لو – کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان
مرضیه رستمی –
احسان خورسندی –
سمیه ارغوانی –

چکیده:

به علت بالا بودن غلظت آلاینده‌های هوا با منشأ انسانی، میزان نشر طبیعی آلاینده‌های هوا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، با وجود کم بودن سهم نشر طبیعی برای برآورد صحیح کیفیت هوا در مناطق مختلف نیاز به دانستن میزان نشر آلاینده‌ها به صورت طبیعی وجود دارد، مخصوصا در مورد آلاینده‌هایی مانند isoprene که تأثیر بسیار زیادی بر نحوه تشکیل ازن سطحی به عنوان یک آلاینده ثانویه خطرناک داشته و منبع اصلی آن نیز در طبیعت می‌‌باشد. منابع طبیعی آلاینده‏ها شامل فرآیندهای شیمیایی هستند که همواره در گیاهان و فعالیت‌های میکروبی موجود در خاک روی می‌دهند و همچنین وقایعی گذرا مانند رعد و برق، آتشفشان‌ها و آتش سوزی‌های طبیعی.برای برآورد میزان نشر از طبیعت بدون در نظر گرفتن رخدادهای گذرا، نیاز به دانستن نوع پوشش گیاهی و خاک در هر منطقه و تعیین شرایط محیطی تاثیرگذار بر فرآیندهای شیمیایی مانند میزان دما، رطوبت و تابش نور خورشید در محیط می‌باشد. در این مطالعه برای شبیه‌سازی شرایط جوی از مدل WRF و برای اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی و کاربری زمین از داده‌های USGS بهره‌گرفته ‌شده‌است. نتایج مدل با اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی مقایسه و صحت‏سنجی شده‌اند.مدل MEGAN با استفاده از نتایج مدل WRF و داشتن نوع پوشش گیاهی منطقه میزان نشر طبیعی آلاینده‌های مختلف برای تمام منطقه مورد مطالعه و تمام ساعات روز را برآورد کرده و نتایج آن مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته‏اند،‌ برای بررسی صحت نتایج خروجی مدل با داده‏های ماهواره نیز مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.