سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود اعظمی راد – کارشناس ارشد و معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و مدرس
سعید صباح مشهدی – کارشناس ارشد و رئیس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی اداره کل منابع طب
علیرضا معماری – کارشناس ارشد آبخیزداری و مدرس دانشگاه پیام نور درگز

چکیده:

در ایران ، همه ساله پهنه های وسیعی از سواحل رودخانه ها و اراضی حاشیه آنها ، در اثر پدیده فرسایش کناری شسته شده و از دسترس خارج می گردند . لذا بایستی به حفظ ، حراست و بهره برداری صحیح از رودخانه ها ، توجه ویژه ای بشود . رودخانه درونگر و حوضه آبخیز آن در شمال استان خراسان رضوی و در شهرستان درگز با مساحت ۴/۱۰۰۷ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی ۳۶۰ میلیمتر ، واقع شده که به عنوان بزرگترین حوضه در سطح شهرستان درگز تلقی می گردد . در این رودخانه ، بازه ای به طول ۵۰ کیلومتر انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار Arcview، میزان فرسایش کناری آن در طول ۵۰ سال اخیر بررسی گردیده است . موثرترین عامل در وقوع فرسایش کناری این رودخانه ، عامل زمین شناسی و یا به عبارتی ، رسوبات بسیار فرسایش پذیر دوران چهارم در دو طرف رودخانه می باشد . همچنین با استفاده از نرم افزار HEC-RAS ، دیواره ساحلی برای بازه ای از رودخانه بطول ۶ کیلومتر طراحی گردیده که مشخصات فنی ، هیدرولیکی و نحوه طراحی آن ، ارائه شده است.