سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ولی پور – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
بهروز پروانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهران لشنی زند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

گاهشناسی درختی یا دندرو کرنولوژی عبارت است از علم تاریخ گذاری حلقه ای رویشی و ارتباط آن با انواع مختلف عوامل محیطی از جمله اطلاعات متناظر می باشد درواقع با بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی برروی حلقه های درختان می توان روند تغییرات اقلیمی گذشته و اثراتی که برروی حلقه های رویشی را دارد تعیین نمود.دراین مطالعه میزان رویش شعاعی سالیانه درختان بلوط ایرانی در محدوده پارک جنگلی شوراب خرم آباد با استفاده از تغییرات برخی از مشخصه های متغیر اقلیمی بارش پیش بینی و براورد گردید بدین منظور جهتکاهش اثر سایر عوامل محیطی موثر محدوده ای از پارک انتخاب گردید که دران خاک خاک ارتفاع از سطح دریا شیب و جهت جغرافیایی شرایط تقریبا یکسانی داشته باشند سپس ۳۰ جست گروه بصورت کاملا تصادفی انتخاب و از هرجست گروه یک پایه بصورت تصادفی برگزیده شد.