سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سید مسعود منوری – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی
محمد صادق سخاوت جو – استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
پرستو مهدیان – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم محیط زیست گرایش آلودگی های محیط ز

چکیده:

در چند دهه اخیر بدلیل رشد جمعیت و بدنبال آن افزایش تقاضا جهت فراورده های نفتی توجه به بهینه سازی و مصرف انرژی را طلب می نماید که می توان به جلوگیری از تبخیر و نشت مواد و فراورده های نفتی از مخازن ذخیره بعنوان یکی از راه کارهای مناسبی دراین زمینه اشاره نمود. تبخیر مواد نفتی ازمخازن از دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی قابل توجه است که در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارات جبران ناپذیری وارد نماید یکی از روشهای علمی مورد استفاده جهت دستیابی به میزان تلفات ناشی از تبخیر مخازن مواد نفتی بکارگیری نرم افزار Tank -4 می باشد که دراین پژوهش با استفاده از این نرم افزار مقدار تبخیر سالانه برای ۳ مخزن روزمینی حاوی بنزین معمولی، ۲ مخزن حاوی بنزین سوپر، ۲ مخزن حاوی ATK و دو مخزن حاوی JP4 پالایشگاه شیراز به ترتیب ۱۹۸۵۴ ، ۲۰۰۳۲ ، ۲۸۴۹ ، ۳۲۱۸ کیلوگرم در سال محاسبه گردید که با بکارگیری راه کارهای ساده بهینه سازی میزان تبخیر این فراورده ها به ترتیب ۹۶۴۱ ، ۱۰۹۸۰ ، ۱۵۴۲ و ۲۱۴۹ کیلوگرم در سال کاهش خواهد یافت.