مقاله برآورد میزان نااطمینانی تورم با استفاده از منطق فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: برآورد میزان نااطمینانی تورم با استفاده از منطق فازی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نا اطمینانی تورم
مقاله تورم
مقاله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مقاله نظریه فازی
مقاله منطق فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام وردی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بردال زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمت ها از جمله متغییرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخهای بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده. اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ آن در آینده است علاوه بر علل اقتصادی چون تورم و تولید و …. علل سیاسی نیز میتواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی سیاسی و جنگ و بی اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود، روی نااطمینانی تورم موثر است. ما در این مقاله با استفاده از مجموعه منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۶۷ پرداخته ایم که دو متغییر ورودی (نهاده) مورد استفاده، تورم و تولید ناخالص داخلی هستند نکته مهمی که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد این است که، تورم و نااطمینانی تورم مکمل یکدیگر بوده و اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق و بررسی رابطه بین آنها و تاثیرگذاریشان بر سایر متغییرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیرپذیر در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.