سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم محسنی بدل آبادی – مدرس دانشگاه پیام نورشهرستان خوی
ناصر امام جمعه کاشان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر کریمی – دانشجوی دکتری
علی اکبر خادم – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

مولفه های واریانس و ضریب وراثت پذیری مستقیم ) h2a و نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی c2 برخی صفات اقتصادی گوسفندماکوئی با استفاده از مدل دام یک صفتی و بروش حداکثردرست نمایی محدود شده REML و با استفاده از الگوریتم بی نیاز از مشتق گیری با استفاده از ۱۳۴۱۷ رکود براورد شد که این داده ها از ۲۱گله مردمی استان آذربایجان شرقی و اذربایجان غربی ا ز سال ۶۸تا۸۵ جمع آوری و ثبت شده بودند وراثت پذیری صفات رشد شامل وزن تولید سه ماهگی شش ماهگی افزایش وزن روزانه تولد تا سه ماهگی و افزایش وزن روزانه سه تاشش ماهگی به ترتیب ۰/۰۳±۰/۱۴ و۰/۰۳±۰/۲۲ و۰/۰۳±۰۱۳ و ۰/۰۳±۰/۲۲ و ۰/۰۴±۰/۱ براورد شد همچنین نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی c2 برای وزن تولد و سه ماهگی به ترتیب ۰/۱۲ و ۰/۱۴ براورد شد.