سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جسوری – دانشگاه تبریز، دانشگاه کشاورزی، گروه علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دا
صادق علیجانی –
نصراله پیرانی –

چکیده:

در این تحقیق، به منظور برآورد مولفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی در این مطالعه، از رکوردهای مربوط به سه شکم اول تعداد ۲۵۴۸۳۳ رکورد، که در خلال سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ توسط مرکز اصلاح نژاد کشور تهیه شده بود، استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل رکوردهای تصحیح شده بر اساس ۳۰۵ روز تولید و دو بار دوشش در روز برای تولید شیر، مقدار چربی و مقدار پروتئین بود. مقادیر مولفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تکرارپذیری و روش حداکثر درست نمایی و الگوریتم میانگین اطلاعات ، با بکارگیری نرم افزار AI-REMLF90 برآورد شدند. در این مدل تکرارپذیری مورد استفاده در این تحقیق اثرات شکم زایش و سال-فصل-گله بعنوان اثرات ثابت، اثر سن در موقع زایش بعنوان متغیر کمکی و اثرات ژنتیک افزایشی حیوانات و محیط دائمی بعنوان اثرات تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. مقادیر وراثت‌پذیری و تکرارپذیری بدست آمده برای رکوردهای سه شکم اول صفات مورد بررسی به ترتیب ۲۷/۰، ۴۳/۰ برای تولید شیر، ۲۶/۰، ۳۴/۰ برای مقدار چربی و ۲۴/۰، ۳۹/۰ برای مقدار پروتئین محاسبه گردید. نتایج نماینگر مقدار وراثت‌پذیری متوسط و تکرارپذیری بالا برای صفات مورد بررسی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه برآورد مولفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مهم اقتصادی با استفاده از رکوردهای سه شکم اول گاوهای هلشتاین ایران و با مدل تکرارپذیری بود