مقاله برآورد مولفه های واریانس مقادیر مرزی نامتجانس در فرایند انتقال به سمت پایین مساله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: برآورد مولفه های واریانس مقادیر مرزی نامتجانس در فرایند انتقال به سمت پایین مساله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه واریانس مشاهدات
مقاله ژئوئید تلفیقی
مقاله انتقال به سمت پایین
مقاله تبدیل برونز
مقاله میدان گرانی
مقاله مساله مقدار مرزی
مقاله ارتفاع سنجی ماهواره ای
مقاله GPS/Leveling

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمعه گی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازی میدان گرانی و تعیین ژئوئید به روش مساله مقدار مرزی، یک مساله معکوس و بدوضع است که نیاز به پایدارسازی دارد. روش های متداول پایدارسازی هنگامی جواب صحیح را برآورد خواهند کرد که ماتریس وزن مشاهدات معلوم باشد و این شرط جزء فرضیات مسائل معمول پایدارسازی است. مشکل هنگامی حادتر می شود که از تلفیق مشاهدات گوناگون با وزن های متفاوت و نامعلوم برای تعیین ژئوئید در قالب یک مساله مقدار مرزی بدوضع، استفاده شود. از آنجا که همه مشاهدات ژئودزی تحت تاثیر میدان گرانی زمین صورت می گیرد، حاوی اطلاعات گرانشی اند، و همچنین ترکیب مشاهدات گرانشی از انواع گوناگون در مسائل مقدار مرزی، موجب افزایش درجه آزادی و دستیابی به دقت های بالاتر می شود. لذا در این مقاله برای حل مشکل استفاده از مشاهدات نامتجانس درحکم مقادیر مرزی و تعیین وزن نسبی آنها، از روش کخ- کوشه، در برآورد مولفه های واریانس به منزله برآوردی از وزن نسبی مشاهدات از انواع (۱) اندازه بردار شتاب گرانی حاصل گرانی سنجی، (۲) ژئوئید حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای و (۳) ژئوئید حاصل از GPS/Leveling، در مساله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد که مساله ای بدوضع است، استفاده شده است. از مزایای این روش هم زمانی حل مسائل بدوضع و وزن دهی به مشاهدات و مقادیر مرزی است. بدین ترتیب در این تحقیق نخستین بار، امکان تلفیق انواع مقادیر مرزی نامتجانس از قبیل ژئوئید حاصل از GPS/Leveling و ارتفاع سنجی ماهواره ای با وزن نسبی مناسب در کنار مشاهدات شتاب جاذبه، برای تعیین ژئوئید و مدل سازی میدان گرانی با قدرت تفکیک زیاد فراهم شد. صحت وزن نسبی برآورد شده به منظور تلفیق مشاهدات از انواع متفاوت در یک مساله مقدار مرزی در منطقه پارس ساحلی، به صورت عددی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل، موید موفقیت این روش در تلفیق انواع مشاهدات گرانشی و برآورد وزن نسبی مناسب، به منظور مدل سازی میدان گرانی و تعیین ژئوئید است.