سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید حسینی اختیار آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، شر کت توزیع برق جنوب استان کرمان
بتول شیخ شعاعی – معاونت برنامه ریزی و مهندسی ، شر کت توزیع برق جنوب استان کرمان
علیمراد خواجه زاده – استاد یار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون متقاضیان و مشترکین برق، شرکت های توزیع همواره با مشکل محدودیت اعتبارات و به تبع آن مشکلاتی در شبکه ها و تاسیسات توزیع مواجه می باشند که بر امکان ارائه خدمات سریع و به موقع به متقاضیان تاثیر منفی می گذارد. بنابراین نیاز به برنامه ریزی منابع سازمانی و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضروری بوده و نهایتا تسهیم عادلانه اعتبارات و نیز اولویت بندی پروژه ها در راستای افزایش کار آیی و حداکثر اثر بخشی اعتبارات، امری لازم و و اجب می باشد. در حال حاضر شرکتهای توزیع جهت تقسیم اعتبارات از روشهای متنوعی استفاده می کنند و با در نظر گرفتن شاخص هایی همچون میزان مشکلات موجود و تعداد مشترکین جدید اقدام به تسهیم اعتبارات خود و اولویت بندی پروژه ها می کنند که در اغلب موارد بعلت عدم جامع نگری و پیش بینی مشکلات آینده شبکه، بی عدالتی در تسهیم و بی توجهی به طرح های آینده نگرانه به وجود می آید. لذا جهت بهبود این فرآیند و اثر بخش نمودن تسهیم اعتبارات و اولویت بندی پروژه ها، نیاز به روشی مدون بر اساس شاخصهای جامع و موثر احساس می شود. در این مقاله روشی جدید معرفی شده است که با به کارگیری آن، جهت تسهیم اعتبارات و اولویت بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کلیدی در سه بخش توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی و نگهداری و تعمیرات، میزان اثربخشی فنی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی هر پروژه بر اساس بازگشت سرمایه آن مشخص و سپس اولویت بندی صورت می پذیرد که نتیجه آن افزایش بهره وری، حداکثر استفاده بهینه از اعتبارات و منابع، ایجاد عدالت در تسهیم اعتبارات و توجه کافی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خواهد بود.