سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود طایفی فیجانی – کارشناس ارشد سنجش از دور
ساحل قلعه شاهینی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری

چکیده:

حق آبه تالابها و تخصیص به موقع آنها از موضوعات چالش زا درحوزه مدیریت تالابهای کشور می باشد توانایی فناوری سنجش از دور در برآورد دقیق میزان منابع آبی سالانه این امکان را فراهم آورده است تا بتوان میزان تعهدات دستگاه های مسئول را در تامین حق آبه تالاب ها به عنوان بخشی از منابع آبی سالانه مورد پایش و بررسی دقیق و مستند قرار داد تعیین مقدار کمی حق آبه تالابی موضوعی هیدورلوژیک بوده ودراین سازمانه اشاره ای به آن نشده است بلکه صرفا نظارت بر اختصاص این حق پس از برآورد و تعیین آن از توانایی های سامانه پیشنهادی خواهد بود دراین تحقیق به ارایه ماژولی کاربردی به منظور پایش میزان منابع آبی و قدرالسهم تالابی آن پرداخته شده است اجرای این برنامه درمناطقی که با مشکل عدم تخصیص به موقع آب برای تجدید تالاب ها مواجهیم موثر خواهد بود همچنین راستی آزمایی ادعاهای برخی از دستگاه ها که خشکی برخی از تالاب ها و دریاچه های کشور را ناشی از خ شکسالی کلی و عمومی میدانند با این سامانه قابل انجام است.