سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد بیگلری – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

تجزیه بیولوژیکی مواد آلی موجود در زباله تولید گازهای مختلفی همچون گاز متان می گردد گاز متان علیرغم اثر نامطلوب گلخانه ای دارای ارزش سوختی فراوان می باشد از آنجا که برآورد مقدار گاز متان تولیدی از زباله می تواند به ارایه راه کاری اقتصادی و مفید برای کنترل و مدیریت صحیح تر دفع زباله های استان سیستان و بلوچستان منجر شود انجام این مطالعه لازم و ضروری می باشد دراین مطالعه پس از جمع آوری اطلاعات لازم نظیر جمعیت نرخ رشد نتایج آنالیز فیزیکی و شیمیایی زباله اطلاعات جغرافیایی و سیستم دفن مورد نظر با استفاده ازن رم افزار LandGEM پتانسیل تولید گاز متان حاصل از دفن زباله های استان سیستان و بلوچستان بررسی شد یافته های این مطالعه نشان داد که پتانسیل تولید گاز متان از زباله های استان سیستان و بلوچستان معادل ۱۴۷m3/ton می باشد و درصورتی که عملیات دفن زباله های این استان از سال ۸۵ آغاز می گردید مقدار تولید گاز متان درسال ۹۰ حدود m3/hr567 با درنظر گرفتن دوره طرح ۲۰ ساله این مقدار در سال ۱۴۰۵ درحدود ۳۵۹۶m3/hr می باشد.