سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسام ابوالقاسمی – دانش آموخته کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ابراهیم آذرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمید ضیایی دوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

از مهمترین روش های میان یابی می توان به روش های کریجینگ و متحرک وزنی اشاره کرد. لذا در این تحقیق برای برسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه و ماهانه در حوزه فارس به کمک اطلاعات ۱۲ ایستگاه هواشناسی حوزه استان فارس (آباده، شیراز، فسا، اقلید، زرقان، لار، سد درودزن، ایزد خواست، صفا شهر، سپیدان، بوانات و مرودشت ) با۱۳۸۵ ) روش کریجینگ و متحرک وزنی مورد بررسی قرار کرفت . نتایج نشان داد که روش – دوره ۱۰ ساله ( ۱۳۷۵کریجینگ برای براورد میانگین بارندگی ماهانه در کلیه ماه های سال از دقت مناسبی برخوردار بوده و با توجه به ساده بودن محاسبات و کم هزینه بودن در منطقه به عنوان یک ابزار کاربردی برای برنامه ریزیهای مدیریتی پیشنهاد می شود