سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعیسی فاضلی ماسوله – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیر پروژه بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسان مشا

چکیده:

مقاومت برشی زهکشی نشده ، یکی از اصلی ترین مولفه ها برای بیان مشخصه های مقاومتی خاک های ریزدانه (رس و لای) می باشد که تعیین آن در آزمایشگاه با انجام آزمایشهائی مانند سه محوری،تک محوری و برش مستقیم صورت می پذیرد که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجه بوده واخذ نمونه های دست نخورده و حفظ شرایط نمونه( مشابه با شرایط صحرائی) ازمشکلات این امر میباشد ، لذا امروزه رویکرد به آزمایش های درجا و صحرائی در حال افزایش می باشد . دراین تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در بیش از پنجاه پروژه عملی در نقاط مختلف کشور (که همگی به بهره برداری رسیده اند) ، تدوین گشته است (بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسان مشاور سانو) و در آنها از نتایج آزمایش های برش مستقیم درجا وآزمایشگاهی سه محوریUU) تک محوری و همچنین نتایج آزمون نفوذ استانداردSPT) استفاده شده است، رابطه تجربی مناسبی برای برآورد مقاومت برشی زهکشی نشدهCU) خاک های ریزدانه (رس و لای) بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استانداردNSPT) ارائه می گردد که می تواند در طراحی های ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار گیرد .