سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدمحمدعلی زمردیان – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تاکنون مدلهای زیادی جهت تشریح فرایند پیچیده شکست سدهای خاکی و سیل ناشی ازآن پیشنهاد شده است این مدلها شامل مدلهای فیزیکی تحلیلی و عددی میباشند مدلهای فیزیکی زمان برمدلهای تحلیلی نیاز به فرضیات زیاد و مدلهای عددی نیاز به داده های زیاد و گوناگون می باشد لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی دراستفاده از مدلهای موجود تمایل استفاده ازروشهای نوین را دربین محققین بیشتر کرده است دراین تحقیق از روش SVMS جهت پیش بینی ماگزیمم دبی خروجی شکست سدهای خروجی و زمان شکست که درمحاسبات مربوط به روندیابی سیل و زمان اخطار درپایین دست حائز اهمیت فراوانی می باشد ارایه گردیده است برای این کار پارامترهای شکست سد ۱۱۵ سد کهدرجهان اتفاق افتاده برای آموزش و آزمونSVMS استفاده شد عملکرد sVMS قدرتمند ارزیابی شد