سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد آذرافزا – دانشگاه یزد
حمید مهرنهاد – دانشگاه یزد

چکیده:

بررسی لرزه خیزی مناطق مختلف و کنترل میزان ریسک زمینلرزه بر روی سازه های مهندسی و محیط زندگی بشری از مهمترین رویکردهای علم زلزله شناسی می باشد. از این رو باداشتن دیدگاه مناسبی از سیستم زمینلرزه میتوان راهکارهای مناسبیبرای کاهش میزان خسارات جانی و مالی سیستم شهرسازی و شهرنشینی ارائه نمود. درعلم ژئوتکنیک لرزه ای، پهنه بندی لرزه خیزی از مهمترین رویکردها برای مدیریت شهرسازی وکنترل بحران می باشد.با توجه به قرارگیری اسنان آذربایجان شرقی وغربی واقع در زون آذربایجان ازمهمترین مراکز صنعتی بزرگ و اقتصادی، فرهنگی،تاریخی در ایران بشمار می آیند، درعین حالدارای بیشترین میزان لرزه خیزی در کل ایران میباشند.در این مطالعه،اقدام به پهنه بندی لرزه خیزی توسط نرم افزار ArcGISبصورت های ناحیه ای، خطی و نقطه ای؛ در محدوده مورد مطالعه نموده،در انتها با تجزیه و تحلیل خطر لرزه ای قطعی برای مناطق پهنه بندی شدهPGA مناسب برای هریک از منابع ارائه گردیده است.در نهایت، تطابق خوبی بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خطرلرزه ای قطعی با ساختار زمین شناسی و تکتونیک منطقه را نشان می دهد، به جرات میتوان بیان نمودکه اکثر گسلش هاوزمین لرزه ها در منطقه متاثر از گسل بزرگ تبریز می باشند