سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا رزم آرا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید شعبانلو – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

برای تخمین فرسایش آبی و پتانسیل رسوبدهی ناشی از آن در حوضه های آبخیز فاقد آمار مدلهای متعددی ارائه شده است یکی از این مدلها که در کشورمان از کاربرد بیشتر و مناسبتری برخوردار است مدل PSIAC می باشددرمدل اخیر نقش و تاثیر ۹ عامل مهم و موثر در فرسایش آبی مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرارگرفته و در آخر با بدست آوردن مجموع امتیاز اخذ شده از عوامل موثر در فرسایش درجه رسوبدهی درهریک از واحدهای کاری ژئومورفولوژی و کل عرصه مورد تحقیق میزان رسوب در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل تجدید نظر شونده MPSIAC برآورد می گردد در غالب موارد درکشور ازمدلهای وارداتی بدون اعمال ضرایب منطقه ای استفاده می شود