سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدع
حسن محسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سعید خدابخش – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
پرویز عبدی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهادکشاورزی، زنجان

چکیده:

در این تحقیق فرسایش و رسوبزایی در حوضه ماهنشان- انگوارن با وسعت ۴۶۰۶ Km2 که یکی از زیرحوضه های اصلی سپدرود است با استفاده از مدل تجربی MPSIAC مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ۹ عامل لیتولوژی، خاک، رواناب، آب و هوا، شیب، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، فرسایش سطحی و فرسایش آبراهه ای مورد بررسی قرار گرفته و پس از امتیاز دهی و تلفیق لایه ها در محیط GIS میزان شدت فرسایش و رسوبزایی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر آن است که شدت فرسایش در حوضه در رده شدید قرار داشته و زیرحوضه F به علت بیشترین مقدار رواناب و پوشش گیاهی ضعیف با ۶,۳۹ تن بر هکتار بیشترین مقدار رسوبزایی و زیر حوضه E با ۴,۱۱ تن بر هکتار کمترین رسوبزایی را دارد.