سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده شربت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی سینا
بهزاد حصاری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
بهروز رفیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
سعید خدابخش – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

فرسایش خاک یکی از عوامل اصلی در کاهش حاصلخیزی خاک رسوب مواد در آبراهه ها کانالهای آبیاری و رودخانه ها کاهش ظرفیت مخازن و سدها وقوع سیل و آلودگی محیط زیست و مسدود شدن راه ها می باشد این پژوهش به منظور برآورد فرسایش و رسوبزایی حوضه ی آبخیز نازلوچای با مساحتی بالغ بر ۱۵۱۸۸۳/۶ هکتار و تنوع شرایط سنگ شناسی و پوشش گیاهی با استفاده از مدل MPSIAC و بهره گیری از تکنیک GIS انجام گرفته است دراین راستا پس از ورود لایه های اطلاعاتی به محیط GIS و تلفیق آنها نقشه ی تولید رسوب تهیه شد حداقل و حداکثر رسوب تولیدی دراین حوضه به ترتیب برابر ۷۱/۴۵ و ۳۵۷/۶۵۰ متر مکعب در کیلومتر مربع در سال و میانگین کل رسوب تولیدی حوضه در مدل MPSIAC معادل ۱۲۰/۷۹ متر مکعب درکیلومتر مربع در سال براورد گردیده است.