سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالغفور خادم الرسول – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا نادری – استادیار دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد گنجعلی – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

در این مطالعه در محاسبه فاکتور شدت تنش برای بررسی مساله گسترش ترک از روش اجزای محدود توسعه یافته استفاده شده است تا از معایب روش اجزای محدود استاندارد اجتناب گردد. با به کار بردن روش اجزای محدود توسعه یافته مشکل تکینگی تنش در نوک ترک برطرف می گردد. در این تحقیق با استفاده از انتگرال متقابل به برآورد فاکتورهای شدت تنش در مد مرکب شکست با استفاده از روش اجزای محدود توسعه یافته پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روش مجموعه تراز مسیر رشد ترک به دست آورده می شود. در این مطالعه امکان بررسی هر نوع ترکی وجود دارد