مقاله برآورد فازی شاخص توسعه انسانی با استفاده از شاخص GDP و آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۲۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: برآورد فازی شاخص توسعه انسانی با استفاده از شاخص GDP و آموزش
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه انسانی
مقاله شاخص توسعه انسانی UNDP
مقاله آموزش
مقاله بهداشت
مقاله نظریه فازی
مقاله منطق فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دقیقی اصلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بردال زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهمترین مباحث در ارزیابی توسعه یافتگی یک کشور، توجه به مقوله نیروی انسانی بوده که تحت عنوان توسعه یافتگی مطرح می گردد. توسعه انسانی به مفهرم عام، افزایش گزینه های مردم و ارتقای سطح رفاه زندگی تعریف شده که زمینه ساز برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم و اخلاق در محیطی غنی و جامعه ای دموکراتیک است. عملکرد کشورها در این خصوص، به صورت سالانه تحت عنوان شاخص HDI مطرح شده که برآوردی از تعدادی نهاده می باشد که از ان جمله به آموزش، بهداشت، تولید ناخالص داخلی GDP و می توان اشاره نمود از سویی متغیرهای مزبور نیز خود از عوامل و زیر شاخه های متعددی تشکیل شده است. ارزیابی این شاخص با روشها و نرم افزارهای متفاوت و با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد که در بسیاری موارد فرآیند توسعه انسانی که یک مقوله کیفی است را به صورت کمی با سایر کشورها و در سال های متوالی قیاس می نماید. در این مقاله برآنیم تا شاخص HDI از منظر دو نهاده GDP، آموزش به روش منطق فازی برای کشور ایران و طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ برآورد گردد لذا آمار ارائه شده از نهاده های HDI در متغیرهای مورد بررسی جمع و در قالب منطق فازی براورد و در انتها به ارائه جایگاه ایران در توسعه انسانی با رویکرد متغیرهای مورد نظر، پرداخته می شود.