مقاله برآورد عوامل موثر بر عرضه مسکن ایران: کاربرد مدل رشد تک مرکزی با روش GMM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: برآورد عوامل موثر بر عرضه مسکن ایران: کاربرد مدل رشد تک مرکزی با روش GMM
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه مسکن
مقاله قیمت مسکن
مقاله هزینه مصالح ساختمانی
مقاله روش گشتاورهای تعمیم یافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدنورانی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علی رغم مطالعات بسیار در زمینه مسکن، عرضه مسکن موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دلایل عمده این مساله می توان به پیچیدگی های طرف عرضه مسکن اشاره نمود.
در این تحقیق از مدل رشد تک مرکز کاپوزا و هلسلی مدل عرضه مسکنی استخراج گردیده است که ساخت و ساز مسکن را تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تغییرات هزینه ساخت و ساز نشان می دهد. برآورد مدل در این مطالعه با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و به کارگیری داده های فصلی ایران طی دوره زمانی ۴: ۱۳۸۷ – ۱: ۱۳۷۵ صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت تغییرات قیمت مسکن و اثر منفی تغییرات هزینه مصالح و هزینه فرصت ساخت و ساز (شاخص بورس) بر عرضه مسکن می باشد. با این حال، اثر تغییر شاخص بورس بر عرضه مسکن معنی دار نیست. علاوه بر این، تغییرات قیمت مسکن و هزینه های مصالح در دو دوره قبل نیز در تصمیم گیری در خصوص عرضه مسکن (اخذ پروانه ساخت مسکن) موثر هستند که مبین نقش مهم انتظارات در این زمینه است.
همچنین نتایج نشان می دهد تغییرات بازارهای دیگر، نظیر بازار مصالح ساختمانی، نقش مهمی در عرضه مسکن داشته و پیشنهاد می شود به دلایل حساسیت های موجود در خصوص افزایش قیمت مسکن، سیاست های عرضه مسکن از طریق این بازار دنبال شود.