مقاله برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۷۴ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرده زایی
مقاله گاوهای هلشتاین
مقاله تولید شیر
مقاله مدل آستانه ای
مقاله ارزیابی ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی گامیر سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرده زایی به عنوان مرگ گوساله اندکی قبل از زایش، در حین زایش یا ظرف مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از زایش تعریف می شود. دلیل اصلی مرگ گوساله در طی این فاصله زمانی ناشناخته است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مرده زایی و نیز برآورد برخی از فراسنجه های ژنتیکی آن در گاوهای شیری هلشتاین ایران می باشد. داده های زایش های اول و دوم که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ جمع آوری شده بود به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از مدل آستانه ای نیز جهت تجزیه و تحلیل داده های هر زایش استفاده شد. تاثیر عواملی نظیر میزان شیر ۲x، سن در زمان زایش، اثر گله – سال- فصل زایش و نیز جنس گوساله بر نرخ مرده زایی معنی دار بود. گوساله های نر به طور معنی داری نرخ مرده زایی بیشتری نسبت به گوساله های ماده نشان دادند. وراثت پذیری مرده زایی نیز در دام های زایش اول ۰٫۰۲۵ و دام های زایش ۰٫۰۱ برآورد گردید. پس از کلاسه بندی دام های زایش اول و دوم بر اساس سطح تولید شیر و سن در زمان زایش ملاحظه گردید که نرخ مرده زایی در دام های جوان تر و نیز دام هایی با توان تولید شیر بالاتر بیشتر است.