سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان
وحید ابراهیم زاده اردستانی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آرش متشرعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

اولین مرحله در بهره برداری از یک معدن اکتشاف می باشد. در این ارتباط روش های مختلفی وجود دارد که هر یک معایب و مزایای مختص خود را دارد. یک پروژه اکتشافی معمولاً مجموعه ای از مطالعات شامل ژئوفیزیک، زمین شناسی،نقشه برداری و غیره را شامل می شود. مطالعات ژئوفیزیکی به روش گرانی سنجی یکی از روش های مرسوم و متداول در اکتشافات معدنی به حساب می آید. روش کمترین مربعات می تواند از بهترین روش های اکتشاف در تعیین عمقبیهنجاری های گرانی به حساب آید. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با منظور کردن بی هنجاری تحت عنوان یک جسمبا شکل هندسی ساده به میزان کارآیی این روش در تعیین عمق بی هنجاری بپردازیم. آنومالی را می توان مجموعه ای بههم پیوسته از اشکال ساده هندسی به حساب آورد و اشکال ساده قابل تعمییم به شکل های نامنظم هندسی و در نهایت روشی قابل استفاده در تعین عمق یک بی هنجاری به شکل طبیعی خود را دارا هستند