سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام قنبری عدیوی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – عضو هیئت علمی گروه سازه های ابی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی گروه سازه های ابی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از چند فرمول معتبر آبشستگی و مدل ریاضی FASTER عمق آبشستگی درکنار پایه های پل مطالعه موردی پل فلزی رامهرمز برروی رودخانه اعلا محاسبه گردید. با مدل ریاضی ابتدا به محاسبه پارامترهای هیدرولیکی پرداخته شد سپس با اجرای مدل برای ۳ فرمول انتخابی مختلف و مقایسه خروج یهای آن با نتایج واقعی به مقایسه میزان دقت این روابط در برآورد عمق آبشستگی پرداخته شد مدلهای انتخابی شام لدو مدل تجربی ارائه شده توسط فروهلیچ و یک مدل تجربی CSU1964 می باشد نتایج نشان داد که بهترین مدل تجربی در پیش بینی آبشستگی پایه پل مدل فروهلیچ با ۱۹ سانتی متر اختلاف با عمق واقعی می باشد.