سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پورحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع سیستم های اقتصادی
نسیم نهاوندی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدکاظم شیخ السلامی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
اشکان بنکدارشیرازی – مدیرمنابع انسانی بخش تحقیق و توسعه

چکیده:

دراین مقاله به دلیل مقابله با تقاضای خوشبینانه و بدبینانه انرژی الکتریکی مدلی برای پیش بینی تقاضا ارزیابی و برآورد ظرفیت تولید موردنیاز بازار برق ایران توسعه داده شدهاست با براورد تقاضای برق مقدار ظرفیت تولید مورد نیاز تخمین زده شد رویکرد پویایی های سیستم به دلیل توانایی جریانهای فیزیکی و اطلاعاتی اش برای مدلسازی و تولید سناریو استفاده شده است که این روش ما را برای درک رفتار پویایی های غیرخطی درموقعیت های غیرقطعی قادر خواهد ساخت مدل ارایه شده با داده های واقعی ۲۱ سال از سال ۱۳۶۷تاسال ۱۳۸۷ مقایسه شد و بعد از اعتبار سنجی مدل از طریق داده هایتاریخی پنج سناریو مبنی براثر حذف یارانه های انرژی الکتریکی برتقاضای برق و ظرفیت مورد نیاز مورد ارزیابی قرارگرفت درنتیجه این سناریوها تقاضای برق و ظرفیت تولید موردنیاز سالهای هدف تخمین زده شد.