سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
عیسی شوش پاشا – استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمود قضاوی – دانشیار گروه عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

روش های تخمین ظرفیت باربری خاک ها بر مبنای نتایج آزمایشهای درجا بعنوان گزینه ای مطلوب جهت آنالیز استاتیکی برای اکثر طراحی های ژئوتکنیکی در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است آسان بودن داشتن توجیه اقتصادی عدم سهولت برای دستیابی نمونه های دست نخورده در خاکهای دانه ای جهت آزمایش در آزمایشگاه و همچنین قابلیت ایجاد همبستگی های لازم بین نتایج این آزمایشات و پارامترهای مقاومتی خاک از جمله دلایل عمده این رویکرد در محاسبات ژئوتکنیکی به شمار می رود بکارگیری آزمایش نفوذ استاندارد در بین آزمایشات درجا با وجود مشکلات و ابهامات در زمینه تفسیر نتایج و تکرار پذیری بسیار مرسوم بوده و مورد توجه متخصصین ژئوتکنیک قرار دارد دراین پژوهش با استفاده از نتایج ۵۸ مورد آزمایش نفوذ استاندارد و برش مستقیم که در نواحی مختلف بابلسر انجام شده روشی جدید برای تعیین ظرفیت باربری خاکهای ماسه ای براساس عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده و مشخصات فیزیکی پی با بهره گیری از متدهای متداول آماری ارائه گردیده است