مقاله برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالیات وصولی
مقاله ظرفیت مالیاتی
مقاله ارزش افزوده بخشی
مقاله کوشش مالیاتی
مقاله کارایی بالقوه و بالفعل مالیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تامین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به منظور سیاست گذاری های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند. ازاین رو، شناسایی عوامل موثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان گلستان است. با توجه به نبود داده های سری زمانی استان گلستان از داده های ترکیبی (سری زمانی (۱۳۸۶-۱۳۷۹) و مقطعی (۲۸ استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهیت داده ها مدل رگرسیونی تصریح شده به صورت پانل بوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر مالیات وصولی استان دارند، اما درآمد سرانه تاثیر معناداری ندارد. متوسط کوشش مالیاتی، متوسط کارایی بالفعل مالیاتی و متوسط کارایی بالقوه مالیاتی به ترتیب ۸۸، ۱٫۱۸ و ۱٫۳۵ درصد در استان بود.