مقاله برآورد ظرفیت برد گردشگری پارک های شهری قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: برآورد ظرفیت برد گردشگری پارک های شهری قم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفرج
مقاله پارک شهری
مقاله ظرفیت برد فیزیکی
مقاله ظرفیت برد واقعی و ظرفیت برد موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوریزدی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به افزایش فزاینده جمعیت و تقاضای روزافزون در استفاده از منابع گردشگری، توجه به ظرفیت برد منابع و بهره برداری از آن ها در حد ظرفیت و توان آن ها بیش از پیش اهمیت یافته است. مقاله حاضر به بررسی ظرفیت برد گردشگری در چهار بوستان شهر قم شامل بوستان های هاشمی، نبوت، فدک و علوی می پردازد. داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز آمارهای آب و هوائی ایستگاه هواشناسی قم جمع آوری گردید. در نهایت ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر چهار بوستان مورد مطالعه به دست آمد. نتایج نشان داد که بوستان علوی بیشترین ظرفیت برد و بوستان نبوت کمترین ظرفیت برد گردشگری را دارد و توانمندی های مدیریتی پارک نقش مهمی در میزان ظرفیت برد گردشگری پارک های مورد مطالعه دارد. در فصول پائیز و زمستان و در ایام غیرتعطیل هفته میزان تقاضا از حد ظرفیت برد کمتر بوده و در فصول بهار و تابستان و در روزهای جمعه و تعطیل و غالبا در ساعات بعد از غروب خورشید میزان تقاضا از حد ظرفیت برد فراتر می رود. بنابراین با توجه به زمان اوج بازدید، باید ظرفیت برد پارک بتواند این زمان ها را تحمل کند تا از افزایش فشار بر منابع و تسهیلات پارک جلوگیری شود. بنابراین این موضوع باید در طرح ریزی پارک ها مورد توجه قرار گیرد.