سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه ترکیان – گروه آمار دانشکده علوم دانشگاه بیرجند
محمدقاسم اکبری – گروه آمار دانشگاه بیرجند
محسن عارفی – گروه آمار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در دیدگاه کلاسیک نظریه رگرسیون بر این پایه استوار است که داده های مشاهده شده آنها کمیت های عددی دقیقی هستند اما در بسیاری از موارد داده ها بصورت دقیق مشاهده نمی شود دراین موارد با استفادها ز نظریه فازی شهودی می توانیم برخی مدلهای رگرسیونی را براساس مشاهدات فازی صورت بندی نماییم. دراین مقاله به براورد ضرایب رگرسیونی خطی براساس مشاهدات فازی شهودی به روش کمترین مربعات و با استفادهاز تعمیم فاصله علامت دار یائو – ویو پرداخته شده است.