مقاله برآورد سهم مشارکت دریاها و اقیانوس در اقتصاد ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: برآورد سهم مشارکت دریاها و اقیانوس در اقتصاد ملی ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد اقیانوس
مقاله اقتصاد ساحلی
مقاله تولید ناخالص داخلی
مقاله سهم اقتصاد استان های ساحلی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به اهمیت اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها در اقتصاد، عمری نزدیک به سه دهه دارد. کشورهایی که توسعه پایدار سواحل را در راس سیاست های خود قرار داده اند، توانسته اند رشد اقتصادی بالایی را در این مناطق و در کل کشور تجربه کنند. اقتصاد مناطق ساحلی یکی از مهمترین ابزارهایی است که امکان مقایسه و بررسی روند توسعه را ممکن می سازد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها از معیارهای اقتصادی به عنوان برآورد اهمیت منابع طبیعی در اقتصاد ملی کشور استفاده می شود. تولید آمارهای دریایی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اهمیت این بخش در اقتصاد دارد، به طوری که ارائه گزارشاتی در خصوص سهم مشارکت دریاها و اقیانوس ها در این کشورها، موجب افزایش روند توسعه مناطق دریایی شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت دریاها در اقتصاد کشور هدف این است که در این مطالعه برای نخستین بار سهم این مشارکت محاسبه گردد. نتایج مبین این است که سهم اقیانوس و دریاها از اقتصاد ایران با احتساب نفت دور از ساحل، رقمی حدود ۲٫۰۷ درصد و بدون احتساب نفت حدود۱٫۱۶ درصد است.