مقاله برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالیات بر آلودگی
مقاله الگوی رشد تعمیم یافته
مقاله اقتصاد ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: استادزاد علی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی مهمترین پیامد جنبی منفی موثر بر رفاه جامعه شناخته می شود. انتشار آلودگی همراه با افزایش فعالیت های اقتصادی، تاثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. از این رو دغدغه سیاست گزاران اقتصادی در تدوین برنامه های اقتصادی، کنترل آسیب های زیست محیطی ناشی از گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. یکی از این ابزارهای کنترل وضع مالیات بر آلودگی است. از این رو هدف اصلی این مقاله برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی رشد تعمیم یافته می باشد. به این منظور، یک الگوی سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت در نظر گرفته شده که پس از حل الگو با استفاده از آمار مربوط به اقتصاد ایران مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه شده است. پس از کالیبره کردن الگوی حل شده، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی ۷٫۸ هزار ریال به ازای هر تن انتشار CO2 بدست آمده است.