سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلمه جمشیدی – کارشناس ارشدگروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پارامترهای زمانی از جمله پارامترهایی هستند که دراکثر مدلهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی استفاده میشوند متداولترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی زمان تمرکز است زمان تمرکز مدت زمانی است که آب از دورترین نقطه حوضه به نقطه خروجی برسد زمان تمرکز در طراحی سرریز ها براورد حجم سیلاب تهیه هیدروگراف سیل و بسیاری از آنالیز های هیدرولوژیکی دیگر مورد نیاز است تا به حال روشهای بسیاری برای براورد زمان تمرکز ارائه شده است که هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش از روشهای برآورد زمان تمرکز در حوضه آبخیز سرفیروز آباد در استان کرمانشاه است جهت براورد زمان تمرکز واقعی بازه های مورد مطالعه از روش صحرایی استفاده شد.