سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عطرچیان – دکتری ژئوتکنیک
میلاد یزدان پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مهدی رفیعی نیا – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

باتوجه به افزایش روند ساخت وسازدرمناطق ساحلی اهمیت لرزه ای سازه ها بیش ازپیش نمایان میگردد ودراین میان شناخت پارامترهای ژئوتکنیکی درطراحی بهینه سازه ها نقش تعیین کننده ای ایفا می کند عدم دسترسی به نمونه های دست نخورده خاک دانه ای با استفاده ازروشهای معمول نمونه برداری به منظور تعیین زاویه اصطکاکی داخلی درازمایشگاهی موجب شده است که رویکردبه ازمونهای صحرایی نظیر ازمایش نفوذ استاندارد spt افزایش یابد دراین تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیک انجام شده برروی ماسه انزلی تدوین شدهاست ازنتایج ازمایش نفوذ استاندارد SPt و ازمایش برش مستقیم استفاده شدها ست و رابطه تجربی مناسی برای براورد زاویه اصطکاک داخلی ماشیه انزلی براساس نتایج ازمایش نفوذ استاندارد SPT پیشنهاد گردیدهاست.