سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد قزل بیگلو – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
علی فرزادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد
فرشید عارف – مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد فیروزآباد

چکیده:

برف از پراهمیت ترین منابع حیات بخش آبی بوده و از نزول ریزشهای جوی در مناطق مرتفع کوهستانی و انجماد بدلیل برودت ایجاد می شود که به مرور زمان با فرارسیدن فصول گرم و فراهم شدن شرایط مناسب مذاب و تشکیل جریانهای دائمی رودخانه ای را میدهد این جریان ها بدلیل بهره یگری بهینه از آنها در فصول مناسب کشاورزی دارای ارزش فراوان بوده و بالطبع شناخت منابع اصلی تغذیه آنها دارای اهمیت بسزایی می باشد در تحقیق حاضر با استفاده از بهره گیری از آخرین متدهای مرسوم در هیدرولوژی از جمله استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در پردازش تصاویر ماهواره ای مودیس با دقت مکانی ۲۵۰ متر در پهنه بندی برف و تهیه متغیر سطح پوشش برفی بصورت روزانه و استفاده از تکنیک های ساج GIS در استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه به کمک نقشه دیجیتالی حوضه DEM جهت ارتقای دقت مدلهای ذوب برف به شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه خسروشیرین در سال آبی ۸۸-۸۷ بصورت سالانه و فصلی پرداخته شده است.