سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نیکو – کارشناسان ارشد مهندسی عمران آب
مهدی نیکو –

چکیده:

محاسبه دبی رسوب حمل شده توسط جریان به جهت ساماندهی مسیر رودخانه طراحی و بهره برداری از سیستم انتقال آب بسیار مهم است به همین جهت روشهای متعددی برای محاسبه و تخمین این پدیده ارایه شدها ست ولی بهدلیل عدم دستیابی به اطلاعات کامل و دقیق پارامترهای تاثیر گذار درفرایند رسوب و ساختار کاملا غیرخطی و تاثیر مسائل پیچیده مختلف نظیر تغییرات مکانی و زمانی نمی توان برای الگوبندی آن یک مدل جامع معرفی کرد امروزه تکنیک جدید استفادها زمدل شبکه های عصبی مصنوعی تکاملی که مبتنیبر هوش مصنوعی می باشد کاربرد گسترده ای درزمینه های مختلف علمی به ویژه مهندسی آب ورودخانه پیدا کردها ست این تقحیق برروی رودخانه مارون ایستگاه های ایدنک تنگ تکاب چم نظام و جوکنک صورت میگیرد بدین منظور پارامترهای طول دبی اه و اشل درهرایستگاه به عنوان پارامترها ی ورودی و پارامتر رسوب در همان ایستگاه به عنوان پارامتر خروجی می باشد.